Skip to content

Phát hành bản cập nhật OS X 10.8.5 cho máy tính sửa lỗi WiFi, Mail

Apple ngày hôm nay vừa phát hành bản cập nhật mới nhất 10.8.5 cho máy tính sửa lỗi WiFi, Mail (quản lý email) cũng như tính năng Screen Saver.

Trong thông báo chi tiết, Apple cho biết OS X 10.8.5 khắc phục hiện tượng hiển thị lỗi trong ứng dụng Mail, cải thiện khả năng truyền tải giao thức AFP qua WiFi ac và cuối cùng khắc phục lỗi một số Screen Saver tự chạy. Bản cập nhật này có dung lượng 287MB và người dùng đã có thể nâng cấp qua App Store trên máy Mac.

máy tính sửa lỗi WiFi, Mail

Apple ngày hôm nay vừa phát hành bản cập nhật mới nhất 10.8.5 dành cho người dùng OS X Mountain Lion với nhiệm vụ chính là khắc phục một số lỗi nhỏ liên quan tới kết nối WiFi, ứng dụng Mail (quản lý email) cũng như tính năng Screen Saver .

Trong thông báo chi tiết, Apple cho biết OS X 10.8.5 khắc phục hiện tượng hiển thị lỗi trong ứng dụng Mail, cải thiện khả năng truyền tải giao thức AFP qua WiFi ac và cuối cùng khắc phục lỗi một số Screen Saver tự chạy. Bản cập nhật này có dung lượng 287MB và người dùng đã có thể nâng cấp qua App Store trên máy Mac .

5/5 (6 bầu chọn)