Skip to content

Video hướng dẫn tư thế ngồi máy tính bảo vệ sức khỏe

Làm việc lâu trên máy tính với tư thế ngồi máy tính không hợp lí hàng ngày, bạn có thể dễ dẫn tới các bệnh về xương khớp, các bệnh về mắt.

2 bầu chọn /trung bình: 5